:Ded-Kiddee

ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมปฏิบัติ "คิดดีไอดอล/นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ"

1. Dreamers Studio จ.สตูล
2. Adam and Fatima สู้ไวรัส โควิด-19 จ.ปัตตานี 
3. RAMANG (ใช่เลย) ทันชีวิตสู้โควิด-19 จ.สตูล 
4. นิเทศไมเนอร์ 133 ม.ทักษิณ 
5. Aerobics for kids ม.อ.ปัตตานี 
6. Zero Waste School ม.อ.ปัตตานี
7. Pakphanang Production จ.นครศรีธรรมราช 
8. ทัศนัยภูวดล (นิเทศศาสตร์ มรภ.) จ.ภูเก็ต 
9. นิเทศคอนชวนน้องทำสื่อรับมือโควิด-19 มรภ.นครศรีธรรมราช 
10. ระวังแต่ไม่รังเกียจ นิเทศคอนต่อต้าน Bullying มรภ.นครศรีธรรมราช
11. KaiKem Academy (ไข่เค็ม อคาเดมี) มรส.สุราษฎร์ธานี 
12. Board game for Kid@Home จ.ยะลา

** ทุกโครงการที่ผ่านการคัดเลือกผ่านแบบมีเงื่อนไขในการพัฒนาโครงการจนกว่าจะสมบูรณ์ และเข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมพัฒนาศักยภาพแกนนำในโครงการ ทั้งแบบในรูปแบบWorkshop และประชุมออนไลน์ ตามระยะเวลาที่โครงการได้กำหนด

แบบฟอร์มส่งงาน (สำหรับผู้รับทุน)

เฉพาะผู้รับทุนในโครงการ เท่านั้น**
Visitors: 1,207,950